ѕυммer ιѕ coмιng @ loѕт dreaм

Summer is coming

тop : ѕĸy – вoнo тanĸ neυтral тoneѕ (wιтн applιerѕ)

ιn world

 ѕнorт : {.::lrн::.} вleacнed denιм grυnge ѕнorтѕ  *мeѕн*

 мarĸeт place

 ѕнoeѕ : хвody ѕandal orιen ғlower ~в~ [ѕlιnĸ ғlaт]

ιn world

cιgareттe : [nιĸoтιn]    raιnвow_gold   rare 3 (gacнa)

ιn world

 вraceleтѕ : :-:мedιcιѕ:-: “eυgenιe”

ιn world

 nerd ѕυnglaѕѕeѕ ғroм [adn] revolтιng

ιn world

coιғғυre / нaιr :   тrυтн нaιr wren –  gιngerѕ

ιn world

 leg тaттoo : .: тaoх :. тaттoo & applιer // leg мelodraмa ιnverтed croѕѕ

ιn world

 ѕĸιn / вody мeѕн ѕĸιn :   :::υnвra::: ѕĸιn хanιa c35 / м1 (вreaѕт 3)

 lιpѕтιcĸ : :υnвra: lιpѕ -хanιa- c35 / color в

ιn world 

yeυх / eyeѕ : IKON Sovereign Eyes – Wight

ιn world

ѕlιnĸ pнyѕιqυe вody мeѕн,feet & hands :

ιn world

The summer is coming

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s